Yazar Detayları

Elma Karakaş, Duygu, Siirt Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Uygulama ve Araştırma Labaratuvarı

  • Cilt 23, Sayı 1: (Ocak 2021) - Araştırma Makalesi / Research Article
    Nar kabuğu destekli NH2/PdMnAg katalizörü varlığında sodyum bor hidrürün metanolizinin araştırılması
    Öz  PDF