Yazar Detayları

Özcan, Ebru İfakat, Munzur Üniversitesi Su Ürünleri Mühendisliği, Türkiye

  • Cilt 21, Sayı 1: (Haziran 2019) - Araştırma Makalesi / Research Article
    Some growth parameters of Chondrostoma regium (Heckel, 1843) inhabiting Karasu River (East Anatolia, Turkey)
    Öz  PDF