Yazar Detayları

Özmetin, Elif, Balıkesir Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümü, Türkiye

  • Cilt 22, Sayı 2: (Temmuz 2020) - Araştırma Makalesi / Research Article
    Boron removal by coagulation using Al(OH)3 and factorial optimization of data for boron mine wastewater
    Öz  PDF