Yazar Detayları

Tekoğlu, Emre, İstanbul Teknik Üniversitesi,Kimya-Metalurji Fakültesi, Metalurji ve Malzeme Mühendisliği, Türkiye

  • Cilt 20, Sayı 2: (Aralık 2018) - Araştırma Makalesi / Research Article
    La2O3 takviyesinin ve mekanik alaşımlamanın basınçsız sinterlenmiş Al15Si2,5Cu0,5Mg kompozitlerinin mikroyapısal ve mekanik özelliklerine etkisi
    Öz  PDF