Yazar Detayları

Öztürk, Ernam

  • Cilt 16, Sayı 2: (Aralık 2014) - Araştırma Makalesi / Research Article
    Standard Penetrasyon Deneyi (SPT) ile Aksaray İli Altınkaya Kasabası İlköğretim Okulunda Hasar Tespiti Çalışmalarının Yapılmasında Vaka Analizi
    Öz  PDF