Yazar Detayları

Coşkun, Fatih

  • Cilt 13, Sayı 2: (Aralık 2011) - Araştırma Makalesi / Research Article
    Türkiye’de Yetişen Carlina L. (Asteraceae, Cardueae) Türlerinin Morfolojik Verilerle Filogenetik Analizi
    Öz  PDF
  • Cilt 5, Sayı 2: (Aralık 2003) - Araştırma Makalesi / Research Article
    How Closely Related Turkish and North American Red Buds (Cercis-Fabaceae) are: Evidence From Internal Transcribed Spacer Region of Nuclear Ribosomal DNA Sequences
    Öz  PDF