Yazar Detayları

Karaman, Ferdane

  • Cilt 14, Sayı 2: (Aralık 2012) - Araştırma Makalesi / Research Article
    4-[4-(2-Etilhekziloksi)benzoiloksi]benzoik asid Sıvı Kristalinin Bazı Çözücülerle Termodinamik Etkileşimleri
    Öz  PDF