Yazar Detayları

Kurtuluş, Figen

 • Cilt 14, Sayı 1: (Haziran 2012) - Araştırma Makalesi / Research Article
  Li((OH)2B5O7) bileşiğinin mikrodalga enerji ile sentezi ve karakterizasyonu
  Öz  PDF
 • Cilt 14, Sayı 1: (Haziran 2012) - Araştırma Makalesi / Research Article
  Kolemanitin Sıcaklıkla Yapısal Değişiminin İncelenmesi ve Kolemanitten Yola Çıkarak CaBPO5’ın Katı-Hal Sentezi ve Karakterizasyonu
  Öz  PDF
 • Cilt 14, Sayı 2: (Aralık 2012) - Araştırma Makalesi / Research Article
  Negatif Elektrot Malzeme Olarak Kullanılabilen FeVO4 Bileşiğinin Mikrodalga Yöntemle Sentezlenmesi ve Yapısal Karakterizasyonu
  Öz  PDF