Yazar Detayları

Kutluyer, Filiz, Munzur Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi, Türkiye

  • Cilt 20, Sayı 1: (Haziran 2018) - Araştırma Makalesi / Research Article
    Role of pH on the initiation of sperm motility in rainbow trout (Oncorhynchus mykiss) and Çoruh trout (Salmo coruhensis)
    Öz  PDF