Yazar Detayları

Ekmekçi, Fitnat Güler

  • Cilt 9, Sayı 2: (Aralık 2007) - Araştırma Makalesi / Research Article
    Gelingüllü Baraj Gölü’ndeki tatlısu kefali (Squalius cephalus, L., 1758)’nin büyüme özelliklerindeki değişimler
    Öz  PDF