Yazar Detayları

Oylumluoğlu, Görkem, Muğla Sıtkı Kocman Üniversitesi Fen Fakültesi Fizik Bölümü

  • Cilt 20, Sayı 1: (Haziran 2018) - Araştırma Makalesi / Research Article
    4,4- bipiridin ve 2-amino-1,4-benzendikarboksilik Asit Tabanlı Yeni Bileşiğin Sentezlenmesi ve Hidrojen Bağlı 3D Polimerik Yapısı
    Öz  PDF