Yazar Detayları

Çolak, Güler, Osmangazi Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü Eskişehir

  • Cilt 1, Sayı 1: (Ocak 1999) - Araştırma Makalesi / Research Article
    Beta Vulgaris L.(Şeker Pancarı) Hipokotil Eksplantlarının Sürgün Rejenerasyonu Üzerine Bazı Bitki Büyüme Düzenleyicilerinin Etkileri
    Öz  PDF