Yazar Detayları

Gündoğmaz, Gülnaz

  • Cilt 10, Sayı 1: (Temmuz 2008) - Araştırma Makalesi / Research Article
    Kolemanit ve diamonyum fosfatın farklı yüksek sıcaklıklarda oluşturduğu ürünlerin yapılarının karakterizasyonu
    Öz  PDF