Yazar Detayları

Çelik, Gaffari, Ağrı İbrahim Çeçen Üniversite, Meslek Yüksekokulu, Bilgisayar Teknolojileri Böl., Türkiye