Yazar Detayları

Tekin, Gamze

  • Cilt 6, Sayı 1: (Ocak 2004) - Araştırma Makalesi / Research Article
    Kalsine uleksit’in amonyum klorür çözeltileri içinde çözünürleştirilmesi kinetiği
    Öz  PDF
  • Cilt 6, Sayı 2: (Haziran 2004) - Araştırma Makalesi / Research Article
    Perlit Ve Sepiyolit’in Amonyumheptamolibdat İle Modifikasyonu Ve Elektrokinetik Özellikleri
    Öz  PDF