Yazar Detayları

Özsin, Gamzenur, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitei Mühendislik Fakültesi

  • Cilt 20, Sayı 2: (Aralık 2018) - Araştırma Makalesi / Research Article
    Termal analiz ile birleştirilmiş spektral yöntemlerin kullanımı ile biyokütle pirolizinin incelenmesi
    Öz  PDF