Yazar Detayları

Uğur, Gençtan Erman, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, DBTF, Avlama ve İşleme Tek ABD., Türkiye