Yazar Detayları

Ünal, Hüseyin, Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi, Teknoloji Fakültesi, Metalurji ve malzeme Mühendisliği Bölümü, Türkiye

  • Cilt 22, Sayı 2: (Temmuz 2020) - Araştırma Makalesi / Research Article
    Vollastonit ve kaolin katkılı poliamid-6 esaslı kompozitlerin mekanik ve tribolojik performanslarının belirlenmesi
    Öz  PDF