Yazar Detayları

Usta, Hüseyin

  • Cilt 8, Sayı 2: (Haziran 2006) - Araştırma Makalesi / Research Article
    Vorteks tüpünde akişkan olarak hava oksijen karbondioksit ve azot kullanilarak isitma–soğutma sicaklik performanslarinin deneysel olarak incelenmesi
    Öz  PDF
  • Cilt 6, Sayı 2: (Haziran 2004) - Araştırma Makalesi / Research Article
    Vorteks Tüpünde Akışkan Olarak Kullanılan Hava İle Azot Gazının Soğutma Sıcaklık Performanslarının Deneysel İncelenmesi
    Öz  PDF