Yazar Detayları

Elcuman, Hamdi

  • Cilt 9, Sayı 2: (Aralık 2007) - Araştırma Makalesi / Research Article
    Gönen ve çevresinde kaydedilmiş yıllık ekstrem depremlerin istatistiksel frekans analizi ve yörenin depremselliği
    Öz  PDF