Yazar Detayları

Özkazanç, Hatice

  • Cilt 14, Sayı 2: (Aralık 2012) - Araştırma Makalesi / Research Article
    Polianilin (PANİ) ve PANi|Metal (Cu, Ni) Kompozitlerinin Bakır Üzerine Elektrokimyasal Sentezi ve Antikorozif Özelliklerinin İncelenmesi
    Öz  PDF