Yazar Detayları

Yaşar, Hatice, Balıkesir Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Çağış kampüsü, Balıkesir

  • Cilt 23, Sayı 1: (Ocak 2021) - Araştırma Makalesi / Research Article
    2-((4-hidroksifenil)imino)metil)fenol bileşiğinin NaBH4 ile indirgenme reaksiyonunun FT-IR ile çözelti ortamında izlenmesi
    Öz  PDF