Yazar Detayları

Çavuşoğlu, Kültigin

 • Cilt 9, Sayı 1: (Temmuz 2007) - Araştırma Makalesi / Research Article
  Mytilus sp (midye), gammarus sp (nehir tırnağı) ve cladophora sp (yeşil alg) örnekleri kullanılarak Kızılırmak nehrindeki ağır metal kirliliğin araştırılması
  Öz  PDF
 • Cilt 9, Sayı 1: (Temmuz 2007) - Araştırma Makalesi / Research Article
  Kurşun ve civa ağır metal iyonlarının albino farelerde canlı ağırlık ve serum alkalen fosfataz düzeyi üzerine etkisi
  Öz  PDF
 • Cilt 7, Sayı 2: (Haziran 2005) - Araştırma Makalesi / Research Article
  Cupressus sempervirens l. ve Cedrus libani a. rich. yapraklarinda taşitlarin sebep olduğu Kurşun (Pb) kirliliğinin araştirilmasi
  Öz  PDF