Yazar Detayları

ÇELİK, Kemal, Balıkesir Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü, Türkiye

  • Cilt 18, Sayı 2: (Aralık 2016) - Araştırma Makalesi / Research Article
    Zeytinli Deresi, Kazdağı, Balıkesir Fitoplanktonik Organizmalarının Mevsimsel Değişimi ve Bazı Fizikokimyasal Parametrelerle İlişkileri
    Öz  PDF