Yazar Detayları

Yürümezoğlu, Kemal

  • Cilt 7, Sayı 1: (Ocak 2005) - Araştırma Makalesi / Research Article
    Modern Fizikte Öğrencilerin ve Öğretmen Adaylarının Algılama ve Mantık Yürütme Biçimleri Üzerine Bir Çalışma
    Öz  PDF