Yazar Detayları

Dinçer, Kevser

  • Cilt 6, Sayı 2: (Haziran 2004) - Araştırma Makalesi / Research Article
    Vorteks Tüpünde Akışkan Olarak Kullanılan Hava İle Azot Gazının Soğutma Sıcaklık Performanslarının Deneysel İncelenmesi
    Öz  PDF