Yazar Detayları

Erdener, Kevser, Balıkesir Üniversitesi, Necatibey Eğitim Fakültesi, Fen ve Matematik Eğitimi, Türkiye

  • Cilt 21, Sayı 1: (Haziran 2019) - Araştırma Makalesi / Research Article
    Ortaokul matematik derslerinde dinamik geometri yazılımı Geometer’s Sketchpad kullanımı ile ilgili öğrenci görüşleri
    Öz  PDF