Yazar Detayları

Kocakerim, M. Muhtar

  • Cilt 8, Sayı 2: (Haziran 2006) - Araştırma Makalesi / Research Article
    A Study on the Optimum Conditions of the Cementation of Copper in Chlorination Solution of Chalcopyrite Concentrate by Iron Scraps
    Öz  PDF
  • Cilt 5, Sayı 1: (Haziran 2003) - Araştırma Makalesi / Research Article
    Uleksitin (NH4)2SO4 Çözeltilerinde Çözündürülmesinin Optimizasyonu
    Öz  PDF