Yazar Detayları

Bayraktar, M.

  • Cilt 11, Sayı 2: (Aralık 2009) - Araştırma Makalesi / Research Article
    Hibrid yenilenebilir enerji sistemlerinin endüstriyel tavukçuluk sektörü için ekonomik açıdan değerlendirilmesi: Bir uygulama
    Öz  PDF