Yazar Detayları

Uğurlu, Mahmut

  • Cilt 14, Sayı 1: (Haziran 2012) - Araştırma Makalesi / Research Article
    O3/UV/NaBO3 İle Fotolitik Olarak Arıtılan Zeytin Karasuyundaki Organik Bileşiklerin Spektroskobik Analizleri
    Öz  PDF