Yazar Detayları

Bayırlı, Mehmet, Balıkesir Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Fizik Bölümü, Türkiye

  • Cilt 19, Sayı 1: (Haziran 2017) - Araştırma Makalesi / Research Article
    Transformatör Sisteminde Manyetik Akı Dağılımının İncelenmesi Yöntemiyle Güç Kayıplarının Belirlenmesi
    Öz  PDF