Yazar Detayları

Akgul, Mehmet Adil, TC Yeditepe Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühd. Bölümü, Türkiye

  • Cilt 19, Sayı 1: (Haziran 2017) - Araştırma Makalesi / Research Article
    Experimental Study for the Hydraulic Efficiency of an Overtopping Type Wave Energy Converter with a Circular Runup Ramp
    Öz  PDF