Yazar Detayları

Eskibalcı, Mehmet Faruk, İstanbul Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Maden Mühendisliği Bölümü, Türkiye

  • Cilt 21, Sayı 1: (Haziran 2019) - Araştırma Makalesi / Research Article
    Kömür hazırlama tesis artıklarının koagülasyon ile susuzlandırılmasında farklı koagülant tiplerinin etkisinin araştırılması
    Öz  PDF