Yazar Detayları

Ulusoy, Mehmet Rifat, Çukurova Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Bitki Koruma Bölümü, Türkiye

  • Cilt 21, Sayı 1: (Haziran 2019) - Araştırma Makalesi / Research Article
    Cales noacki Howard, 1907 (Hymenoptera: Aphelinidae) ile Aleurothrixus floccosus Maskell, 1896 (Homoptera: Aleyrodidae) arasındaki ilişkilerin belirlenmesi
    Öz  PDF