Yazar Detayları

Karasu Asnaz, Melike Sultan, Balıkesir Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Endüstri Mühendisliği Bölümü, Türkiye

  • Cilt 20, Sayı 2: (Aralık 2018) - Araştırma Makalesi / Research Article
    Bir rüzgar enerji santralindeki rüzgar türbinlerinin yerleşimlerinden kaynaklanan güç kayıplarının hesaplanması
    Öz  PDF