Yazar Detayları

Varol Arısoy, Merve, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Rektörlük, Enformatik Bölümü, Türkiye

  • Cilt 19, Sayı 1: (Haziran 2017) - Araştırma Makalesi / Research Article
    Kara mayınlarının tespiti için askeri eğitim simülasyonu tasarımı: Bir araştırma ve ön çalışma
    Öz  PDF