Yazar Detayları

Şengül Demirak, Meryem Şenay, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi, FEF, Moleküler Biyoloji ve Genetik bölümü, Türkiye

  • Cilt 21, Sayı 2: (Aralık 2019) - Araştırma Makalesi / Research Article
    Determination of insecticide imidacloprid residues in Tokat city water by using enzyme-linked immunosorbant assay (ELISA)
    Öz  PDF