Yazar Detayları

Topal, Murat

  • Cilt 13, Sayı 1: (Haziran 2011) - Araştırma Makalesi / Research Article
    Bir Entegre Et Tesisine Ait Arıtma Tesisi Çıkış Sularının Yaz Sezonunda Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği’ne (SKKY) Uygunluğunun Araştırılması
    Öz  PDF