Yazar Detayları

Yaylı, Mustafa Özgür, Uludağ Üniversitesi, Türkiye

  • Cilt 20, Sayı 2: (Aralık 2018) - Araştırma Makalesi / Research Article
    Dönel yaylar ile mesnetlenmiş bir karbon nanotüpün yerel olmayan Timoshenko kiriş teorisine göre serbest titreşim analizi
    Öz  PDF