Yazar Detayları

Gümüş, Mustafa Kemal, Artvin Çoruh Üniversitesi, Bilim-Teknoloji Araştırma ve Uygulama Merkezi, Artvin, Türkiye

  • Cilt 21, Sayı 2: (Aralık 2019) - Araştırma Makalesi / Research Article
    Su örneklerindeki Cu(II), Co(II), Fe(III) ve Ni(II) iyonlarının schiff bazı komplekslerinin katı-faz ekstraksiyonu yönteminden sonra ICP-OES ile tayini
    Öz  PDF