Yazar Detayları

Konanç, Mustafa Umut, Artvin Çoruh Üniversitesi, Artvin MYO, Kimyasal ve Kimyasal İşleme Teknolojisi Bölümü, Artvin, Türkiye

  • Cilt 21, Sayı 2: (Aralık 2019) - Araştırma Makalesi / Research Article
    Su örneklerindeki Cu(II), Co(II), Fe(III) ve Ni(II) iyonlarının schiff bazı komplekslerinin katı-faz ekstraksiyonu yönteminden sonra ICP-OES ile tayini
    Öz  PDF