Yazar Detayları

Kadıoğlu, Muzaffer

  • Cilt 11, Sayı 1: (Temmuz 2009) - Araştırma Makalesi / Research Article
    Makine imalatı yapan bir işletmede tasarım hata türü ve etkileri analizi ile hata kaynaklarının belirlenmesi ve kalitenin iyileştirilmesi
    Öz  PDF