Yazar Detayları

Narin, Nazik Özer

  • Cilt 6, Sayı 1: (Ocak 2004) - Araştırma Makalesi / Research Article
    Gönen (Balıkesir) ve Biga (Çanakkale) Çayları’nın Ephemeroptera (Insecta) Limnofaunası.
    Öz  PDF