Yazar Detayları

Turanlı, Necla

  • Cilt 9, Sayı 2: (Aralık 2007) - Araştırma Makalesi / Research Article
    Ortaöğretim ikinci sınıf öğrencilerinin karmaşık sayılara yönelik tutumları ile karmaşık sayılar konusundaki kavram yanılgıları ve ortak hataları
    Öz  PDF