Yazar Detayları

Şener, Nesrin, Kastamonu Üniversitesi, Türkiye

  • Cilt 20, Sayı 1: (Haziran 2018) - Araştırma Makalesi / Research Article
    Novel 1,3,4-thiadiazole compounds derived from 4-phenylbutyric acid: Synthesis, characterization and DFT studies
    Öz  PDF