Yazar Detayları

Akıncıtürk, Nilüfer, Uludağ Üniversitesi. Müh.-Mimarlık Fakültesi Görükle-BURSA

  • Cilt 1, Sayı 1: (Ocak 1999) - Araştırma Makalesi / Research Article
    Ekomimari Ölçekte Yapı Elemanları ve Malzeme Olgusunun Sürdürülebilir Kentleşmeye Yansıması
    Öz  PDF