Yazar Detayları

Saklakoğlu, Nurşen, Celal Bayar Üniversitesi Makina Müh. Böl., Muradiye Kampüsü, Manisa

  • Cilt 20, Sayı 1: (Haziran 2018) - Araştırma Makalesi / Research Article
    Yarı katı şekillendirilmiş AlSi12 alüminyum alaşımında Ag ilavesinin mikroyapıya etkisinin incelenmesi
    Öz  PDF