Yazar Detayları

Kahriman, Nuran, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Fen Fakültesi, Kimya Bölümü, Türkiye

  • Cilt 22, Sayı 1: (Ocak 2020) - Araştırma Makalesi / Research Article
    Yeni 3,5-disübstitüe-2-pirazolin türevlerinin sentezi ve biyolojik aktivitelerinin incelenmesi
    Öz  PDF