Yazar Detayları

Kon, Okan

 • Cilt 15, Sayı 1: (Haziran 2013) - Araştırma Makalesi / Research Article
  Kamu Binalarının Isıtma Yüküne Göre Dış Duvarlarının Optimum Yalıtım Kalınlıkları ve Enerji Tüketimleri
  Öz  PDF
 • Cilt 11, Sayı 2: (Aralık 2009) - Araştırma Makalesi / Research Article
  Termodinamik kısılma olayında Joule-Thomson katsayısı ve inversiyon eğrileri
  Öz  PDF
 • Cilt 7, Sayı 1: (Ocak 2005) - Araştırma Makalesi / Research Article
  Termodinamik Kısılma Olayında Farklı Çıkış Hızlarında Gazların Sıcaklık ve Basınç Değişimi
  Öz  PDF
 • Cilt 17, Sayı 2: (Aralık 2015) - Araştırma Makalesi / Research Article
  Binaların Isı Merkezlerinde Bulunan Kalorifer Kazanlarının Yanma Havası ve Hava Fazlalık Katsayılarına Göre Yanma Gazlarının Özelliklerindeki Değişim
  Öz  PDF