Yazar Detayları

Turhan, Onur, BAUN Fen-Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü, Türkiye

  • Cilt 23, Sayı 1: (Ocak 2021) - Araştırma Makalesi / Research Article
    2-((4-hidroksifenil)imino)metil)fenol bileşiğinin NaBH4 ile indirgenme reaksiyonunun FT-IR ile çözelti ortamında izlenmesi
    Öz  PDF